महाराष्ट्रातील शाळांचे U-DISE शोध

      

 खाली दिलेल्या U-DISE शोध नावावर click केल्यावर येणाऱ्या page वर आपल्याला हव्या असलेल्या जिल्ह्याचे नाव निवडा व GO वर click करा आपल्याला हव्या असलेल्या जिल्ह्यातील संपूर्ण शाळांचे U-DISE आपल्याला प्राप्त होतील....

No comments:

Post a Comment